Verbs en anglès irregulars. Part 1

Verbs irregulars en anglès

A mesura que anem aprenent qualsevol idioma, els verbs són fonamentals per molts motius. Per exemple, per poder construir frases simples, o més complexes segons el nivell, igual que per expandir i augmentar el nostre coneixement d’una llengua. Amb l’anglès passa exactament el mateix.

No obstant això, els verbs irregulars en anglès semblen tot un misteri per als usuaris principiants de l’idioma i és tot el contrari! I si us digués que els verbs en anglès, tant regulars com irregulars, són especialment fàcils? Segurament direu que no però, en aquest article us explicarem, pas a pas, com entendre el seu funcionament i una llista de verbs essencials que heu de dominar.
En la part 2 d’aquest article, us explicaré pas a pas el verb irregular en anglès TO BE.

Després d’aquest incís, primerament anem a comparar les conjugacions d’un mateix verb, tant en castellà com en anglès en passat.

SERVEISa

SERVEISa

CatalàAnglès

Verb en infinitiu: Anar

D'anar

Pretèrit imperfecte d’indicatiuPassat simple
Jo anavaMe n'anava
Tu anavesQue va anar
Ell anavaMe n'anava
Ella anavaVa anar
(Això/Allò anava) *Se n'anava
Nosaltres anàvemVam anar
Vosaltres anàveuQue va anar
Ells anavenEs van anar

*En català no existeix aquesta conjugación verbal. És una equivalència que si existeix en anglès.

SERVEISa

Després de veure la comparativa anterior, quin idioma et resulta més fàcil o assequible per poder aprendre? La resposta és molt simple: L’anglès.

Llavors, Per què sembla tan complicat? És per desconeixement de com funcionen les conjugacions verbals d’aquest idioma o per explicacions molt complicades d’entendre.

I com funcionen? Quan busquem l’equivalent d’un verb en anglès en un diccionari físic o en un diccionari online sempre ens posarà el verb en infinitiu (primera columna), seguit del passat (segona columna) i del participi (tercera columna).
Quan parlem de columnes, em refereixo a les columnes que apareixen en la majoria de llibres per aprendre anglès com a llengua estrangera. Normalment, aquestes estan al final dels llibres de text, encara que tot depèn de les editorials d’aquests mateixos llibres.

SERVEISa

Què necessito saber per poder conjugar un verb irregular en anglès en una frase positiva o afirmativa?

  1. És imprescindible dir / utilitzar el pronom personal o subjecte de l’oració abans de conjugar el verb. Per què? Perquè sinó pots confondre a la persona amb la qual estàs parlant o envian-te correus electrònics.
  2. Pronom personal? Ens referim a I, you, he, she, it , we, you o they.
  3. Subjecte? En el cas que utilitzem el nom de la persona o lloc no fa falta utilitzar el pronom personal.
  4. A partir d’aquí, què faig? Necessites saber com és aquest verb en passat. Només has de buscar-ho a la llista que us proporcionarem més endavant, en un llibre, diccionari o diccionari online.
  5. Això és tot? Doncs sí! No necessites res més a part de ganes de parlar i aprendre aquest idioma.

Exemple:
Verb nedar: To swim
Past simple: Swam
Participi: Swum

SERVEISa

Pretérit imperfecte d’indicatiu

Passat simple

Jo nedavaVaig nedar
Tu nedavesVostè nedar
Ell nedavaVa nedar
Ella nedavaVa nedar
(Això/Allò nedava) *Va nedar
Nosaltres nedàvemVam nedar
Vosaltres nedàveuVostè nedar
Ells nedavenVan nedar

* Com hem comentat amb anterioritat, en català no existeix aquesta conjuganció per se però és una equivalència a la que existeix en anglès.

SERVEISa

En català per negar una frase en passat, només hem d’afegir / utilitzar el negatiu NO. En canvi, per negar un verb sigui regular com irregular necessitarem dues coses:

  1. Auxiliar negativa en passat: Didn’t o did not. (És exactament el mateix)
  2. El verb ho posarem en infinitiu (la primera columna)

Utilitzant el mateix exemple que abans, negarem el verb nedar en passat tant en català com en anglès.

Pretèrit imperfecte d’indicatiu

Passat simple

Jo no nedavaJo no nedar
Tu no nedavesVostè no nedar
Ell no nedavaEll no nedar
Ella no nedavaElla no nedar
(Això/Allò no nedava) *Això no nedar
Nosaltres no nedàvemNosaltres no nedar
Vosaltres no nedàveuVostè no nedar
Ells no nedavenNo neden

SERVEISa

Per què hi ha tants canvis? Això és a causa que en anglès, utilitzem diferents auxiliars depenent que temps verbal que estem utilitzant.

En el pretèrit imperfecte d’indicatiu o el seu equivalent, PAST SIMPLE sempre utilitzarem didn’t o did not per negar un verb, excepte el verb ser/estar (To be).
Què significa didn’t? Si fem una traducció al català, la faríem dient / escrivint NO, però és molt més que això. Si analitzem l’auxiliar sintàcticament, ens donaria la següent informació: auxiliar del passat i negatiu.

Què és millor, didn’t o did not? Les dues opcions són gramaticalment correctes. En anglès parlat didn’t s’utilitza el 90-95% dels casos, mentre que did not s’utilitza sempre en contextos escrits formals. És a dir, quan escrivim un correu electrònic, carta, tesi o document formal.

Per què posem el verb després en infinitiu? Perquè l’anglès “obliga” a esmentar solament una vegada el temps verbal. Com l’auxiliar ja ens diu que està en passat, el verb ho posarem en infinitiu.
Posem un altre exemple. Aquesta vegada amb el verb anar.

Pretèrit imperfecte d’indicatiu

Passat simple

Jo no anavaI didn’t go
Tu no anavesYou didn’t go
Ell no anavaHe didn’t go
Ella no anavaShe didn’t go
(Això/Allò no anava) *It didn’t go
Nosaltres no anàvemWe didn’t go
Vosaltres no anaveuYou didn’t go
Ells no anavenThey didn’t go

* Recordeu que quan posem “Allò/Això” només és a mode d’exemple, en català existeix i en català no.

SERVEISa

Ara que ja entenem com fer frases afirmatives (o positives) i negatives, explicarem com fer preguntes amb verbs irregulars en anglès.

Preguntes en passat amb verbs irregulars en anglès.

Per fer preguntes sempre necessitarem l’auxiliar que hem utilitzat abans. L’excepció sempre serà el verb ser/estar (verb to be).

Vegem un exemple:

Pretèrit imperfecte d’indicatiu

Passat simple

Jo nedava?Did I swim?
Tu nedaves?Did you swim?
Ell nedava?Did he swim?
Ella nedava?Did she swim?
(Això/Aillò nedava?) *Did it swim?
Nosaltres nedàvem?Did we swim?
Vosaltres nedàveu?Did you swim?
Ells nedaven?Did they swim?

Verbs irregulars en anglès

Igual que passa en les frases negatives, utilitzarem l’auxiliar i el verb estarà sempre en infinitiu. No obstant això, posarem l’auxiliar al principi de la frase. Al canvi de posició dins de la frase se li diu inversió.

Pretèrit imperfecte d’indicatiu

Passat simple

Jo anava?Did I go?
Tu anaves?Did you go?
Ell anava?Did he go?
Ella anava?Did he go?
(Això/Allò iba?) *Did it go?
Nosaltres anàvem?Did we go?
Vosaltres anaveu?Did you go?
Ells anaven?Did they go?

SERVEISa

A part d’utilitzar la inversió, també és molt important l’entonació per assegurar-nos que l’oïdor entén que li estem fent una pregunta. De vegades, l’obvi no és tan obvi!

Ara que ja hem explicat com funcionen els verbs irregulars en anglès, tant en la seva forma positiva, negativa i pregunta, us posarem un llistat de verbs irregulars. És cert que, hi ha un nombre molt més elevat de verbs però aquests són els essencials que heu de dominar o conèixer.

Abans d’afegir la llista en ordre alfabètic, us donaré un últim consell per als usuaris principiants a aquest idioma tan important: Busqueu l’equivalència del significat en castellà! Així entendreu molt millor a qualsevol parlant, sigui natiu o com no mentre estais mantenint una conversa.

Significat

Infinitiu

( 1ª columna)

Passat

( 2ª columna)

Participi

( 3ª columna)

ser / estarserera / erenestat
donar un cop abatrebatrebatut
arribar a serconvertir-se enes va convertir enconvertir-se en
començarcomençarva començar aBegum
doblegarcorbadoblegatsdoblegats
apostaapostaapostaaposta
mossegarmossegadamicamossegat
hemorràgiahemorràgiasagnatsagnat
bufarcopbufabufat
trencardescanses va trencartrencat
portarportarva portarva portar
retransmetrebroadcastbroadcastbroadcast
construirbuildbuiltbuilt
cremarburnburntburnt
Explotarburstburstburst
comprarbuyboughtbought
agafarcatchcaughtcaught
escollirchoosechosechosen
venircomeveniacome
costar anarcostcostcost
tallartallartallartallar
tractarquantitatTractatTractat
excavarcavarcavarexcavat
ferferfeiafet
dibuixarsorteigdibuixavadibuixat
somiarsomnisomiarsomiar
beurebegudabeviaborratxo
conduirunitatva conduirimpulsat
dolç alguerésmenjarmenjavenmenjat
cauretardorva caurecaigut
sentirsentir-sefeltrefeltre
alimentaralimentacióalimentaalimenta
lluitarlluitava lluitarva lluitar
trobartrobartrobattrobat
volarvolarva volarvolat
prohibirprohibirprohibiaprohibit
oblidaroblidarHas oblidatoblidat
perdonarperdonarperdonarperdonat
congelarcongelaciócongelarcongelat
apareixentaconseguiraconseguiaaconseguia
donantsdonarva donartenint en compte
anaranarse n'anavaanat/estat
tenirtenenhaviahavia
escoltarescoltarsentitsentit
amagaramagarES VA AMAGARocults
subjectaragafadorcelebratcelebrat
ferirfer malfer malfer mal
Desamantenircontinuavacontinuava
conèixersabersabiaconegut
plomplomva portarva portar
recolzarsemagraes va inclinares va inclinar
Aprendreaprèsaprès
deixar/marxarsedeixaresquerraesquerra
deixar/prestarprestarQuaresmaQuaresma
permetreDeixarDeixarDeixar
mentidamentidaponenLain
perdreperdreperdutperdut
ferferfetfet
significar/voler dimitjana aritmèticasignificavasignificava
conèixer per primera vegada/reunir-seContacta ambconèixerconèixer
cometre un errorcobertes de rosadava confondreconfondre amb
pagarpagarpagatpagat
posarposarposarposar
llegirllegirllegirllegir
Puigpasseigva muntarmuntat
trucar al timbreanellva sonaresglaó
aixecar-seaugmentRosaaugmentat
executarexecutarcorriaexecutar
dirdirva dirva dir
veureveureveurevist
vendrevendrevenutvenut
enviarenviarenviatenviat
establirconjuntconjuntconjunt
sacsejadasacsejadava sacsejarsacsejat
brillantorbrillantorva brillarva brillar
disparardisparartirtir
Mostra elMostra elva mostrarmostrat
encongir-sepsiquiatrees va reduirreduït
cantcantarcantarCantat
enfonsar-sepicaes va enfonsarenfonsat
sentar-seseurees va asseurees va asseure
sonsondormiadormia
lliscardiapositivalliscarlliscar
oloraroloreperlanoeperlano
parlar mésparlarva parlares parla
deletrejarencanteriespeltaespelta
gastarpassarva passarva passar
vesarvessamentvessadavessada
dividir/quebrardividirdividirdividir
de extendrepropagaciópropagaciópropagació
estar de peuestandes va situares va situar
robar:robarvan robarrobat
clavarpalenganxatenganxat
: picarpicadapicatpicat
nedarnedarnedarswum
agafarprendreva prendrepres
ensenyarensenyarva ensenyarva ensenyar
plorarllàgrimava esquinçaresquinçada
explicardirva dirva dir
pensarpensarpensamentpensament
estirarllançarva tirartirat
entendreentendreentèsentès
despertar-seEstelaem vaig despertardespertar
Portar posatdesgastportavausats
guanyarvictòriava guanyarva guanyar
escriureescriureva escriurehan escrit

SERVEISa

Esperem que aquest article sobre els verbs irregulars us hagi servit d’ajuda, no és tan difícil veritat? Tornem aviat amb la segona part.

Els comentaris estan tancats.