gramàtica anglès

A mesura que el nostre coneixement sobre una llengua és molt més gran, les expressions en anglès o english idioms són essencials. Però…[...]
Llegiu-ne més
Aprendre com utilitzar correctament el condicional en anglès no és tan simple, fins i tot és bastant comú veure com es confonen[...]
Llegiu-ne més
Tens certs problemes per fer preguntes en anglès? No ens sorprèn!, segurament passes molt temps concentrat a respondre les preguntes que[...]
Llegiu-ne més