formes condicionals

Aprendre com utilitzar correctament el condicional en anglès no és tan simple, fins i tot és bastant comú veure com es confonen[...]
Llegiu-ne més