Com tenir èxit en una entrevista en anglès?

Presentar-se per una entrevista en anglès

Potser estem començant aquest article dient-te una cosa que ja saps, però val la pena recordar-ho; en unaentrevista en anglès, és clau que sàpigues presentar-te i explicar les teves habilitats de la millor manera possible.

Sobre aquest últim punt tracta aquest post, així que compartim algunes frases perquè practiquis la teva presentació en anglès i tinguis una entrevista reeixida. Comencem? Shall we start?

Com triomfar en una entrevista en anglès

Frases essencials per poder impressionar

Després d’una anàlisi extensa, hem reunit un conjunt de frases que et seran de moltíssima utilitat. Només tria la teva categoria o sector i practica.

1-Habilitats de comunicació

Habilitats: “Tinc excel·lents habilitats en anglès, tant parlat com escrivit”.

Abilities: "I have excellent English skills, both in speaking and writing".

Intervenir: “Sóc bO socialitzant-me amb les persones”. “Podria ajudar a la companyia a intervenir amb altres empreses”.

To mediate: “I’m good at socializing with people”. ” I could help the company to mediate with other institutions”.

Negociar: “Tinc la capacitat de negociar”. ” Podria aconseguir les millors ofertes per a l’empresa”.

To negotiate: "I have the ability to negotiate". "I could get the best deals for the company".

SERVEISa

2-Habilitats de gerència

Delegar: “Delego responsabilitats segons les habilitats de cada empleat”.

To delegate: "I delegate responsibilities according to the abilities of each employee".

Coordinar: “Sóc capaç de coordinar equips de treballs de molta gent”.

To coordinate: "I am able to coordinate work teams with many people".

Avaluar: “Sempre avaluo les nostres estratègies per assegurar-me que anem pel camí correcte”.

To evaluate: "I always evaluate our strategies to make sure we are on the right track".

SERVEISa

3-Habilitats per a la recerca

Detectar: “Tinc la capacitat de detectar les noves tendències que van apareixent al mercat”.

To detect: "I have the ability to detect new trends which appear in the market".

Investigar: “M’agradaria investigar aquests canvis en profunditat”.

To investigate: "I would like to investigate these changes in depth".

Avaluar: “Normalment avaluo la reacció dels usuaris davant un producte”.

To evaluate: "I usually evaluate the reaction of users to a product".

SERVEISa

4-Habilitats tècniques

Fabricar: “Sé fabricar peces com la que ofereix l’empresa”.

To produce: "I know how to produce parts like the one offered by the company."

Remodelar: “Tinc experiència remodelant espais”

To remodel: "I have experience remodeling spaces".

Reparar: “També reparo màquines com les que s’utilitzen la fàbrica”.

To repair: “I also repair machines as the ones used in the factory”.

SERVEISa

5-Habilitats creatives

Conceptualitzar: “M’encanta conceptualitzar diversos elements en un de sol”.

To conceptualize: “I love conceptualizing several elements in one a single one”

Crear: “Puc crear qualsevol format”.

To create: "I can create any format".

Realitzar: “Sé realitzar el meu treball sota pressió”.

To perform: "I know how to do my job under pressure".

SERVEISa

6- Habilitats financeres

Analitzar: “Tinc l’habilitat d’analitzar factures”.

To analyze: "I have the ability to analyze invoices".

Pressupostar: “Puc realitzar els pressupostos de cada semestre”.

Puc realitzar els pressupostos de cada semestre

Control: “Sóc responsable controlant les despeses”.

To control: "I am responsible controlling expenses".

SERVEISa

7- Habilitats de vendes

Convertir: “Sóc capaç de convertir les febleses de vendes en fortaleses”.

To convert: “I am able to turn salis weaknesses into strengths”.

Tancar: “Sé com tancar vendes de mercat.”

To close: "I know how to close market sales".

Persuadir: “Puc persuadir als clients que som la millor opció.”

To persuade: "I can persuade clients that we are the best option".

SERVEISa

Estem segurs que en posar en pràctica algunes d’aquestes frases, podràs augmentar les teves possibilitats d’èxit en les teves entrevistes en anglès. Intenta-ho i notaràs el canvi!

Els comentaris estan tancats.