Com pot ser de positiu aprendre anglès per al teu cervell?

Els beneficis d'aprendre anglès

Els idiomes, igual que qualsevol altre coneixement, ofereixen una sèrie d’avantatges que van més enllà del fet de poder desembolicar-te en amb persones d’altres països. Existeixen una sèrie de beneficis cognitius quan s’aprèn anglès que segur que t’encantaran conèixer i que, per descomptat, són molt útils en altres aspectes que, quan els descobreixis, també voldràs millorar.

Els beneficis d'aprendre anglès

Què aporta, a nivell cognitiu, estudiar anglès?

A l’hospital Sant Raffaele de Milà s’ha fet un estudi recentment revelat per la revista PNAS de l’Acadèmia Nacional de Ciència dels Estats Units. Les conclusions d’aquest estudi llançaven l’evidència que en les persones bilingües l’aparició de l’Alzheimer és més tardana alhora que es presenten símptomes menys severs.

Aquesta malaltia no té un tractament efectiu i es fa notar en una fracció de la població de 65 anys i d’ara endavant cada vegada major.

Consisteix en una deterioració aguda de les capacitats cognitives que s’acompanya de trastorns en la conducta així com de pèrdua de la memòria i altres capacitats mentals per la mort de cèl·lules nervioses, portant al fet que el cervell s’atrofiï part a part.

L’anglès i la seva relació amb l’Alzheimer

En l’estudi esmentat es va mesurar l’impacte que té la malaltia en 85 pacients. D’aquests, una part parlava únicament italià i una altra era bilingüe o trilingüe. En aquest aspecte el resultat va ser clar. Les persones que parlaven exclusivament italià patien la malaltia amb una mitjana de cinc anys abans que aquelles que parlen de manera fluida una altra llengua, com podria ser l’anglès. A més, els seus símptomes, quant a reconeixement de rostres i llocs i algunes altres dades, eren més severes, malgrat ser més joves.

Com més gran és l’ús de llengües apreses, majors són també els efectes que es donen en el cervell, millorant el seu rendiment. No es tracta, per tant, del coneixement d’aquesta segona o tercera llengua sinó del seu ús actiu, segons indica Daniela Perani, una de les investigadores de l’hospital Sant Raffaele.

La importància d'aprendre idiomes pel cervell

Temps després, en 2001, sortien a la llum els resultats d’un altre estudi dut a terme per la Associació Americana per l'avanç de la ciència. En aquest cas van ser 450 els subjectes d’estudi, pacients amb Alzheimer tots ells. Idèntiques dades es donaven, destacant, de nou, la mitjana de cinc anys en l’aparició de la malaltia per a les persones coneixedores i practicants de dues o més idiomes.

SERVEISa

Millora la teva capacitat cognitiva aprenent idiomes

És més que evident que existeixen beneficis cognitius per a aprendre anglès. No obstant això, no és que la llengua sigui en si una cosa miraculosa. Qualsevol activitat recreativa estimulant que no crei addicció, el bilingüisme i l’educació en general són factors que afavoreixen la nostra reserva cognitiva.

En el cas de poder parlar més d’un idioma el que ocorre és que tant la nostra activitat metabòlica central com la connectivitat entre les regions del cervell es modifiquen. Això fa que es minimitzin certs efectes negatius d’algunes malalties, com és el cas de l’Alzheimer.

Si el teu problema és de què no disposes de molt de temps per a poder aprendre nous idiomes, en Speak Inglish t’ho posem molt fàcil, oferint-te la possibilitat d’aprendre idiomes via Skype.

Els comentaris estan tancats.