Ús correcte de les formes condicionals en anglès

Les formes condicionals en anglès

Aprendre com utilitzar correctament el condicional en anglès no és tan simple, fins i tot és bastant comú veure com es confonen i es combinen incorrectament.

Si has arribat a aquest post segurament saps que el condicional s’utilitza per explicar o dir el que podria haver-hi succeït, què podria haver passat, què ens agradaria que passes o haguès succeït.

No és per sorprendrens, però durant una conversa en castellà / català els condicionants són àmpliament utilitzats i en anglès no és una excepció. Hi ha cinc tipus en aquesta llengua i, per descomptat, anem a explicar-los en detall en aquest post de SpeakInglish.

Com fer servir el condicional en anglès?

Abans de començar a explicar la utilització adequada dels condicionals, hem de destacar que cadascun d’ells porten l’expressió “If” (que en català significa “Si”). Encara que hi ha altres expressions que poden reemplaçar-los depenent del context i/o significat de l’oració; as long as, as soon as, before, after…

Per formar condicionals negatius s’utilitza “Unless”, el significat dels quals engloba “If + not”, però lo complicat és que les “If clauses” s’empren moltíssim en aquest idioma.

Ara sí, parlem dels cinc condicionals. Are you ready?

  1. “Type 0. The Zero Conditional”

El “Zero Conditional” (o Condicional Tipo Cero) s’utilitza per emmarcar veritats absolutes. Els millors exemples d’aquests condicionals engloben esdeveniments científics:

Si arribes a l'aigua, your clothes get wet – Si et fiques a l’aigua, la roba es mulla.

Per a molts, aquest és el condicional més fàcil d’utilitzar, ja que es forma així:

If + subject+ present simple, subject +present simple.

Aquest és la manera més fàcil, encara que en realitat podríem utilitzar qualsevol tipus de present; present continuous, present perfect…

Nota: Si inverteixes l’ordre de l’oració en el condicional tipus zero, el significat no canvia. Per exemple:

Clothes get wet if you get in the water – La roba es mulla si et fiques a l’aigua.

Però és molt important que recordis no utilitzar la coma.

  1. “Type I. First Conditional”

El"First Conditional” de l’anglès s’utilitza per referir-se en un fet probable normalment en el futur, però que no tens seguretat que vagi a succeir. Seria alguna cosa així:

If it does not rain, we will play basketball – Si no plou, jugarem a bàsquet.

Aquest condicional s’estructura de la següent manera:

If + subject+ present simple, subject+ will + infinitive.

Nota: Tal com hem anomenat anteriorment, en comptes de present simple podem utilitzar un altre tipus de present, i en comptes de “Will’ és possible utilitzar altres verbs modals per comunicar una opinió o emmarcar un cas probable, com “Can” o “May”, o altres tipus de futur com el present continuous, be going to…

If it’s not raining, we can play basketball– Si no està plovent, podem jugar a bàsquet.

Els condicionals en anglès

SERVEISa

  1. “Type 2. Second Conditional”

S’utilitza quan parles d’esdeveniments presents o futurs però, què no és possible que es produeixin o que són altament improbable. Poden ser somnis o utopies:

If I were a millionaire, I would buy a planet – Si fos milionari, compraria un planeta

If I had that amount of money, I would never work anymore – Si tingués molts diners, no treballaria mai més.

La bona notícia és que l’estructura no canvia en qualsevol dels casos, sempre serà:

If + subject+ past simple, subject+ would + infinitive

Nota: Igual que en els anteriors condicionals, en comptes del past simple podem usar el past continuous, i podem reemplaçar “Would” per verbs modals per canviar-li el sentit a l’oració tals com could o might.

Recorda també que, si canviem l’ordre de l’oració, mai hem de posar la coma.

  1. “Type 3. Third Conditional”

El tercer condicional “Third Conditional” es fa servir d’una manera diferent dels altres, ja que s’utilitza per parlar d’un fet del passat que no ha ocorregut.

Podeu utilitzar-los per situacions hipotètiques que són inalterables, fins i tot és comú per expressar algun penediment:

If he had the skills, he would have become a professional player – . Si hagués tingut les habilitats, s’hauria convertit en un jugador professional.

Aquest condicional s’estructura de la següent forma:

If + subject+past perfect, subject+ would + have + past participle ( 3rd column).

Nota: Igual que en els anteriors casos, podem utilitzar qualsevol tipus de past perfect (simple or continuous), així com could, should o might per substituir would. Recordeu que si canviem l’ordre de l’oració, no fem ús de cap coma.

  1. Mixed conditional

El mixed conditional és una barreja entre el tercer i segon condicional. Normalment utilitzarem aquest condicional per fer referència a una acció en el passat que té conseqüències en el present. És a dir, el tercer condicional (condició en el passat), segon condicional (conseqüència en el present).

L’estructura que utilitzarem és, com el seu nom indica, una barreja:

If + subject+Past Perfect, subject+would+infinitive

If I had studied when I was at school, I would have a better job now.

(Si hagués estudiat més quan estava a l’escola, ara tindria un treball millor)

Hem arribat al final d’aquest post del nostre bloc d’anglès. I saps que, estem segurs que amb aquest post aprendràs a utilitzar formes condicionals en anglès. Fins a la propera 🙂

SERVEISa

Els comentaris estan tancats.