gramàtica

Després d’haver llegit el nostre article anterior, verbs irregulars en anglès: part 1, segur que ja domineu perfectament els verbs[...]
Llegiu-ne més
Aprendre com utilitzar correctament el condicional en anglès no és tan simple, fins i tot és bastant comú veure com es confonen[...]
Llegiu-ne més
A mesura que anem aprenent qualsevol idioma, els verbs són fonamentals per molts motius. Per exemple, per poder construir frases[...]
Llegiu-ne més